Mobirise

UBYTKO

NOVOPRIJATÍ ŠTUDENTI

Prinášame ti všetky potrebné veci ohľadom ubytovania sa na EUBE na jedno miesto

JUST IN CASE

Zisti ako si podať prehladne žiadosť o ubytovanie cez AIS-e.

DOKUMENTY

PORIADOK

Všeobecný dokument s najaktuálnejším ubytovacím poriadkom. 

UBYTOVANÝ 

Výsledky spracovaných žiadostí o ubytovanie pre akademický rok 2017/2018 (Ubytovaný/neubytovaný)

POČTY BODOV

Výsledky spracovaných žiadostí o ubytovanie pre akademický rok 2017/2018 (Dosiahnuté body)

LEN PRE ISTOTU ...

ubytovanie@spfhi.sk - napíš, keď niečo potrebuješ

PODMIENKY

Ubytovaní na internátoch Ekonomickej univerzity môžu byť len študenti, ktorí majú trvalé bydlisko vo vzdialenosti väčšej ako 90 km.

Na ubytovanie má nárok študent, ktorý si podá žiadosť o ubytovanie v AIS-e v stanovenom termíne určenom v harmonograme ubytovania. 

Žiadateľ o ubytovanie musí byť študent Ekonomickej univerzity v Bratislave na dennej forme štúdia.

PRIEBEH

novoprijatí študenti EUBA = I. a II. stupeň štúdia

I.stupeň     9. 6. 2017-3. 7. 2017
II.stupeň 26 .6. 2017-19. 7. 2017

PODANIE ŽIADOSTI 

Žiadosti sa podávajú výhradne prostredníctvom AIS-u

21. 7. 2017

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV 

Na základe podaných žiadostí sa spracujú žiadosti o udelenie internátu

24. 7. 2017 - 28. 7. 2017

RIEŠENIE ODVOLANÍ

Študent má právo na odvolanie ak si myslí, že má nárok na ubytovanie na internátoch Ekonomickej univerzity

31.7.2017

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam erat libero, bibendum in libero tempor, luctus volutpat ligula. Integer fringilla porttitor pretium. Nam erat felis, iaculis id justo ut, ullamcorper feugiat elit. Proin vel lectus auctor, porttitor ligula vitae, convallis leo. In eget massa elit.

do 25. 8. 2017

UHRADENIE POPLATKU 

Poplatok za ubytovanie sú uchádzači povinný zaplatiť

4. 9. 2017 - 30. 9. 2017

UBYTOVANIE SA

Po prijatí platby a doručení rozhodnutia o ubytovaní sa stáva študent pobytovateľom na internátoch Ekonomickej univerzity

SI ÚSPEŠNE UBYTOVANÝ

Ak nie, napíš nám mail: ubytovanie@spfhi.sk

KONTAKT

Chceš sa niečo spýtať Ubytovacej komisie?

ZDIEĽAJ STRÁNKU SPOLUŽIAKOM

Adresa nášho officu

Miestnosť A8.09
Nová budova


Kontakt

Email: askme@spfhi.sk
Email: ubytovanie@spfhi.sk

Pondelok - Štvrtok 12:30 - 13:30

Užitočné linky

Študentský parlament EU
Fakulta hospodárskej informatiky
Ekonomická univerzita

Feedback

Všimol si si problém na stránke, informuj nás: LINK