free landing page templates

UBYTKO

STARŠÍ ŠTUDENTI

Prinášame ti všetky potrebné veci ohľadom ubytovania sa na EUBE na jedno miesto

JUST IN CASE

Zisti ako si podať prehladne žiadosť o ubytovanie cez AIS-e.

DOMOVÝ PORIADOK

Všeobecný dokument s najaktuálnejším ubytovacím poriadkom.

UBYTOVANÝ 

Výsledky spracovaných žiadostí o ubytovanie pre akademický rok 2018/2019 Ubytovaný/neubytovaný

POČTY BODOV

Výsledky spracovaných žiadostí o ubytovanie pre akademický rok 2018/2019 (Dosiahnuté body)

Mobirise

UŽ SI POČUL?

Podarilo sa nám presadiť zmenu vzdialenosti bydliska pre získanie ubytovania ...

LEN PRE ISTOTU ... ubytovanie@spfhi.sk -> napíš, keď niečo potrebuješ

PODMIENKY

Prednostné právo na ubytovanie na internátoch EU v Bratislave majú osoby ZŤP, zahraniční študenti a obojstranné siroty. V druhej vlne študenti s bydliskom vzdialeným viac ako 50 km od našej univerzity. V tretej vlne sa prideluje ubytovanie ostatným študentom.

Na ubytovanie má nárok študent, ktorý si podá žiadosť o ubytovanie v AIS-e v stanovenom termíne určenom v harmonograme ubytovania. 

Žiadateľ o ubytovanie musí byť študent Ekonomickej univerzity v Bratislave na dennej forme štúdia.

PRIEBEH

starší študenti EUBA = I. a II. stupeň štúdia

02.05.2018 - 25.05.2018

PODANIE ŽIADOSTI 

Žiadosti sa podávajú výhradne prostredníctvom AIS-u

02.06. 2017

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV 

Na základe podaných žiadostí sa spracujú žiadosti o udelenie internátu

05.06.2018 - 08.06.2018

RIEŠENIE ODVOLANÍ

Študent má právo na odvolanie ak si myslí, že má nárok na ubytovanie na internátoch Ekonomickej univerzity

15.06.2018

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

Výsledky zverejníme v tento dátum, budeme sa snažiť aj trošku skôr

do 24.08.2018

UHRADENIE POPLATKU 

Poplatok za ubytovanie sú uchádzači povinný zaplatiť

03.09.2018 - 28.09.2018

UBYTOVANIE SA

Po prijatí platby a doručení rozhodnutia o ubytovaní sa stáva študent pobytovateľom na internátoch Ekonomickej univerzity

SI ÚSPEŠNE UBYTOVANÝ

Ak nie, napíš nám mail: ubytovanie@spfhi.sk

KONTAKT

Chceš sa niečo spýtať Ubytovacej komisie?

ZDIEĽAJ STRÁNKU SPOLUŽIAKOM

Adresa nášho officu

Miestnosť A8.09
Nová budova


Kontakt

Email: askme@spfhi.sk
Email: ubytovanie@spfhi.sk

Pondelok - Štvrtok 12:30 - 13:30

Užitočné linky

Študentský parlament EU
Fakulta hospodárskej informatiky
Ekonomická univerzita

Feedback

Všimol si si problém na stránke, informuj nás: LINK