Web Site Builder

UBYTOVANIE NA EUBE 

Nenaraz na problém s ubytovaním na Ekonomickej univerzite

PODMIENKY UBYTOVANIA

1

Vzdialenosť >90 km

Ubytovaní na internátoch Ekonomickej univerzity môžu byť len študenti, ktorí majú trvalé bydlisko vo vzdialenosti väčšej ako 90 km.

2

Žiadosť cez AIS

Na ubytovanie má nárok študent, ktorý si podá žiadosť o ubytovanie v AIS-e v stanovenom termíne určenom v harmonograme ubytovania.

3

Denná forma

Žiadateľ o ubytovanie musí byť študent Ekonomickej univerzity v Bratislave na dennej forme štúdia.

SPLNIL/A SI PODMIENKY?

Vyber si jednu zo skratiek, zisti ako prebieha proces ubytovania. Poznač si dôležité dátumy, budeš ich neskôr potrebovať
STARŠÍ DODATOČNÉ UBYTOVANIE NOVOPRIJATÍ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Nie. Nárok na body by bol len v tom prípade, ak by bolo udelené mimoriadne štipendium od orgánu EU.    

Ak študent nepodá žiadosť o ubytovanie v stanovenom termíne, žiadosť o ubytovanie nebude akceptovaná. Jediné, čo sa dá urobiť, je podať si žiadosť na Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave podľa harmonogramu.

Podať odvolanie je možne len v prípade nesprávneho výpočtu bodov, nie voči neprideleniu ubytovania.

Pre podanie žiadosti o ubytovanie je najskôr potrebné vyplniť návratku (Prihlásiť sa do AIS - Prijímacie konanie - VSPK061 - Bežec - Potvrdiť návratku - Vyplniť návratku). Po vyplnení návratky vám AIS automaticky ponúkne evidenciu žiadosti o ubytovanie. Postup pri vypĺňaní žiadosti o ubytovanie je rovnaký ako v prípade budúcich 2. a 3. na I. stupni štúdia a 2. na II. stupni štúdia.

Body za prospech, v prípade budúcich prvákov na 2. stupni, sa pridávajú až neskôr.

Poplatok bude vygenerovaný až vtedy, keď bude pridelená izba. Izby sa pridelujú podľa harmonogramu.

Všetci prváci sú primárne ubytovávaní na internát Vlčie Hrdlo. Pri prváčkach je to internát na Hroboňovej

PRIEBEH UBYTOVANIA

študenti EU BA=  I. a II. stupeň štúdia
 • 2. 5. 2017 - 26. 5. 2017

  1. PODAŤ ŽIADOSŤ O UBYTOVANIE

  Žiadosti sa podávajú výhradne prostredníctvom AIS-u EUBA

 • 2. 6. 2017

  2. ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV SPRACOVANÝCH ŽIADOSTÍ

  Na základe podaných žiadostí sa spracujú žiadosti o udelenie internátu VÝSLEDKY

 • 5. 6. 2017 - 9. 6. 2017

  3. RIEŠENIE ODVOLANÍ

  Študent má právo na odvolanie ak si myslí, že má nárok na ubytovanie na internátoch Ekonomickej univerzity

 • 16. 6. 2016

  4. ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

  Komplexné zverejnenie výsledkov ubytovacieho procesu VÝSLEDKY (NEW)

 • do 25. 8. 2017

  5. UHRADIŤ POPLATOK ZA UBYTOVANIE

  Poplatok za ubytovanie sú uchádzači povinný zaplatiť do ...

 • 4. 9. 2017 - 30. 9. 2017

  6. UBYTOVANIE SA

  Po prijatí platby a doručení rozhodnutia o ubytovaní sa stáva študent pobytovateľom na internátoch Ekonomickej univerzity

GRATULUJEME, SI UBYTOVANÝ NA INTERNÁTE

DODATOČNÉ UBYTOVANIE

vybavuje výhradne Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb EUBA
 • 9. 9. 2017 - 15. 9. 2017

  1. PODANIE ODVOLANIA

  Žiadosti sa podávajú výhradne prostredníctvom AIS-u EUBA

 • 18. 9. 2017

  2. ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

  Komplexné zverejnenie výsledkov ubytovacieho procesu VÝSLEDKY (NEW)

 • 19.9.2017 - 22.9.2017

  3. UHRADIŤ POPLATOK ZA UBYTOVANIE

  Poplatok za ubytovanie sú uchádzači povinný zaplatiť do ...

GRATULUJEME, SI UBYTOVANÝ NA INTERNÁTE

PRIEBEH UBYTOVANIA

novoprijatí študenti EU BA=  I. a II. stupeň štúdia
 • I.  stupeň = 9. 6. 2017 - 3. 7. 2017
  II. stupeň = 26 .6. 2017 - 19. 7. 2017

  1. PODAŤ ŽIADOSŤ O UBYTOVANIE

  Žiadosti sa podávajú výhradne prostredníctvom AIS-u EUBA

 • 21. 7. 2017

  2. ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV SPRACOVANÝCH ŽIADOSTÍ

  Na základe podaných žiadostí sa spracujú žiadosti o udelenie internátu - VÝSLEDKY

 • 24. 7. 2017 - 28. 7. 2017

  3. RIEŠENIE ODVOLANÍ

  Študent má právo na odvolanie ak si myslí, že má nárok na ubytovanie na internátoch Ekonomickej univerzity

 • 31.7.2017

  4. ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

  Komplexné zverejnenie výsledkov ubytovacieho procesu VÝSLEDKY (NEW)

 • do 25. 8. 2017

  5. UHRADIŤ POPLATOK ZA UBYTOVANIE

  Poplatok za ubytovanie sú uchádzači povinný zaplatiť do  ... 

 • 4. 9. 2017 - 30. 9. 2017

  6. UBYTOVANIE SA

  Po prijatí platby a doručení rozhodnutia o ubytovaní sa stáva študent pobytovateľom na internátoch Ekonomickej univerzity

GRATULUJEME, SI UBYTOVANÝ NA INTERNÁTE

NÁJDEŠ NÁS AJ NA