mobirise.com

ZISTITE NIEČO O NÁS

Zistia ako fungujeme, kto sme a čo to tam vlastne robíme

KTO SME?

Študentský parlament Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (ŠP FHI) je najvyšším reprezentatívnym orgánom študentov Fakulty hospodárskej informatiky. Sme tím dobrovoľníkov spomedzi študentov FHI. Tento úvod ťa pravdepodobne najviac zaujíma.


Sedem členov zastupuje študentov v Akademickom senáte (AS FHI), dvaja členovia sú Akademickom senáte Ekonomickej univerzity v Bratislave (AS EU). Akademické senáty, či už fakulty alebo univerzity sú jedny z najvyšších rozhodovacích orgánov, ktoré pôsobia na univerzite. Preto účasť študentov v AS je veľmi dôležitá. I my môžeme preto napomôcť k lepšiemu chodu na univerzite i na samotnej fakulte.


Predseda ŠP FHI je členom Kolégia dekana (najvyššieho rozhodovacieho orgánu fakulty) a spolu s podpredsedom ŠP FHI sú členmi Študentského parlamentu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ŠP EU).


Členovia ŠP FHI zastupujú študentov a ich práva v ďalších orgánoch, ktoré na univerzite a fakulte pôsobia:

  • Disciplinárna komisia EU
  • Ubytovacia komisia EU
  • Stravovacia komisia EU
  • Rada kvality EU
  • Disciplinárna komisia FHI
  • Ubytovacia komisia FHI
  • Rada kvality FHI
  • Hodnotiaca komisia pre štipendiá FHI
  • Komisia ŠVOČ FHI

Máš problém s ktorým ti vieme pomôcť, neváhaj nám napísať 

GOT A PROBLEM?

Chceš robiť popri škole viac ako len chodiť na prednášky, si energický a máš rád výzvy? 

TRÚFAŠ SI? PRIDAJ SA

NAŠI ČLENOVIA

ALUMNI ČLENOVIA

Krátke poďakovanie alumni členom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj študentského života nielen na Fakulte hospodárskej informatiky ale aj univerzite samostnej.

ĎAKUJEME!

MenoOdbor na I. stupniOdbor na II. stupniAktívny
Katarína MihálikováHospodárska informatikaOperačný výskum a ekonometria2011 - 2016
Mária HarčarufkováÚčtovníctvoInformačný manažment2012 - 2016
Ladislav VargaHospodárska informatikaOperačný výskum a ekonometria2011 - 2016
Martina MadurováHospodárska informatikaInformačný manažment2012 - 2016
Viera TomanicováÚčtovníctvoÚčtovníctvo a audítorstvo2009 - 2015
Andrej BabejÚčtovníctvoOperačný výskum a ekonometria2007 - 2015
 Michaela MinárikováManažérske rozhodovanieOperačný výskum a ekonometria2011 - 2015
Michal PlevaHospodárska informatikaOperačný výskum a ekonometria2010 - 2014
Katarína KarasováÚčtovníctvoÚčtovníctvo a audítorstvo2011 - 2014
Jakub ŠulekHospodárska informatika
2012 - 2014
Lucia MieresováManažérske rozhodovanieOperačný výskum a ekonometria2010 - 2014
Petra LaurincováÚčtovníctvo
2011 - 2012

Pozri. čo robíme pre študentov počas semestra. 

VIDEL SI TOTO?

NÁJDEŠ NÁS AJ NA