UBYTKO

NOVOPRIJATÍ ŠTUDENTI

Prinášame ti všetky potrebné veci ohľadom ubytovania sa na EUBE na jedno miesto, máme nový mail: ubytovanie.fhi@euba.sk

JUST IN CASE

Zisti ako si podať prehladne žiadosť o ubytovanie cez AIS-e.

DOMOVÝ PORIADOK

Všeobecný dokument s najaktuálnejším ubytovacím poriadkom.

Výsledky žiadostí

Výsledky spracovaných žiadostí o ubytovanie pre akademický rok 2022/2023 Ubytovaný/neubytovaný

Počty bodov

Výsledky spracovaných žiadostí o ubytovanie pre akademický rok 2022/2023 (Dosiahnuté body)

PODMIENKY

Prednostné právo na ubytovanie na internátoch EU v Bratislave majú osoby ZŤP, zahraniční študenti a obojstranné siroty. V druhej vlne študenti s bydliskom vzdialeným viac ako 50 km od našej univerzity. V tretej vlne sa prideluje ubytovanie ostatným študentom.

Na ubytovanie má nárok študent, ktorý si podá žiadosť o ubytovanie v AIS-e v stanovenom termíne určenom v harmonograme ubytovania. 

Žiadateľ o ubytovanie musí byť študent Ekonomickej univerzity v Bratislave na dennej forme štúdia.

Priebeh ubytovania

I.stupeň
20 jún 2022
11 júl 2022
II.stupeň
24 jún 2022
12 júl 2022

Podávanie žiadostí

Žiadosti sa podávajú výhradne prostredníctvom AIS-u

22 júl 2022

Spracovanie žiadostí

Na základe podaných žiadostí sa spracujú žiadosti o udelenie internátu (dosiahnuté body)

23 júl 2022
27 júl 2022

Riešenie odvolaní

Študent má právo na odvolanie ak si myslí, že má nárok na ubytovanie na internátoch Ekonomickej univerzity

29 júl 2022

Zverejnenie výsledkov

Výsledky zverejníme v tento dátum, budeme sa snažiť aj trošku skôr.

 2 august 2022
13 august 2022

Uhradenie poplatku

Poplatok za ubytovanie sú uchádzači povinný zaplatiť

  2 september 2022
24 september 2022

Ubytovanie sa

Po prijatí platby a doručení rozhodnutia o ubytovaní sa stáva študent pobytovateľom na internátoch Ekonomickej univerzity

SI ÚSPEŠNE UBYTOVANÝ

Ak nie, napíš nám mail: ubytovanie.fhi@euba.sk

ZDIEĽAJ STRÁNKU SPOLUŽIAKOM

Adresa nášho officu

Miestnosť A8.09
Nová budova


Kontakt

Email: askme@spfhi.sk
Email: ukfhi@googlegroups.com

Pondelok - Štvrtok 12:30 - 13:30

Užitočné linky

Študentský parlament EU
Fakulta hospodárskej informatiky
Ekonomická univerzita

Feedback

Všimol si si problém na stránke, informuj nás: LINK