Často-kladené otázky

Pripravili sme pre teba pár zaujimavých odpovedí, často sa nás tieto otázky študenti pýtajú cez maily. Vyber si kategóriu kliknutím na ikonku

Pre uchádzačov

Pre prvákov

Ubytovanie

 Pre starších

Pre uchádzačov

Často-kladené otázky uchádzačov o štúdium na FHI

V prvom ročníku sa študuje maturitný cudzí jazyk a v druhom ročníku ľubovoľný druhý cudzí jazyk.

Učivo matematiky je primerané a zvládnuteľné a neustále sa prispôsobuje potrebám študentov.

Na prodekanku RNDr. Annu Strešňákovú, PhD., kontakt na ňu nájdete na webovej stránke fakulty - sekcia vedenie.

Áno, prípravné kurzy sú dostupné z matematiky a základov účtovníctva. 

Áno, je možné ich absolvovať namiesto prijímačiek, avšak sú potrebné všeobecné predpoklady a aj anglický jazyk. Body zo SCIO testov sa navyše dajú použiť na ubytovanie.

Ešte nejaké otázky?

Neváhaj nám napísať

askme@spfhi.sk

Pre prvákov

Často-kladené otázky prvákov na FHI

Máme hlavnú jedáleň, kde je denný výber zo 6 jedál (vždy jedno bezmäsité jedlo, 5. je vždy šalát a 6. je pizza). Jedáleň sa nachádza pri internáte Dolnozemská, ale dá sa do nej dostať aj prechodom cez celú budovu školy. Na stravovanie využívame ISIC, ktorý si dobíjame v pokladni pod jedálňou alebo aj cez internet. Objednať sa dá cez internet pomocou stravovacieho portálu alebo vďaka terminálom umiestneným pod jedálňou. Taktiež je možné využiť bufety, kaviarničky či Pizza Smile a to všetko v budovách školy.   

Budovu oproti zástavke nazývame NOVÁ BUDOVA, kde sa miestnosti označujú nasledovne; A7.12 - krídlo A, 7. poschodie, miestnosť číslo 12. Druhú budovu za aulou nazývame STARÁ BUDOVA, kde sa miestnosti označujú rovnako, ale bez bodky. Na našom YT channel @spfhi je uverejnené video zamerané na orientáciu v škole.

Rozvrh je každému študentovi pridelený na základe krúžku, do ktorého je zaradený. Rozvrh bude pred začiatkom semestra zverejnený v AiSe.

Študenti sa prihlasujú iba na cudzie jazyky, telesnú výchovu a povinné voliteľné predmety. Termíny prihlasovania sú zverejňované na stránke školy. Návod na prihlásenie nájdete na našom YT channel @spfhi.

Nové knihy je možné si zakúpiť vo vydavateľstve Wolters Kluwer, ktoré nájdete v starej budove alebo cez Letra.io. Knihy už používané sa dajú zohnať vo facebookovej skupine EUBA knihy alebo na Burze kníh, ktorú organizujeme na začiatku semestra.

Ešte nejaké otázky?

Neváhaj nám napísať

askme@spfhi.sk

Všeobecné otázky k ubytovaniu

Často-kladené otázky o ubytovaní na FHI

V niektorých odôvodnených prípadoch je výmena možná, ale častokrát až po ubytovaní po konzultácií s riaditeľom internátu. Odporúčame preto veľmi pečlivo zvážiť svojho spolubývajúceho a aj ho nezabudnúť zapísať priamo do prihlášky

Prváci oboch stupňov majú na ubytovanie na internátoch vyčlenených 50 % celkovej kapacity. 

Prednostné právo na ubytovanie na internátoch majú osoby ZŤP, zahraniční študenti a obojstranné siroty. V druhej vlne študenti s bydliskom vzdialeným viac ako 50 km od našej univerzity. V tretej vlne sa prideľuje ubytovanie ostatným študentom. 

Body za ubytovanie sa získavajú predovšetkým z priemeru známok a následne zo vzdialenosti trvalého bydliska od školy. Platí ale, že vlastná snaha vždy prispieva bodom najviac. Ak body nestačia, odporúčame sa zúčastniť rôznych aktivít ako napr. kvapky krvi, eko dňa zbierania odpadu alebo aj zvážiť členstvo v ESN, za každú aktivitu je pridelených 5-10 bodov.

Proces prideľovanie internátov prebieha v troch vlnách. Po prvej a druhej vlne je možnosť podať odvolanie obrátením sa priamo
Po prípadnom nevyhovení podať žiadosť (odvolanie) o preskúmanie rozhodnutia o nepridelení ubytovania výhradne na Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave: cpcus.cpcus@euba.sk 

Ešte nejaké otázky?

Neváhaj nám napísať

askme@spfhi.sk

 Pre starších

Často-kladené otázky starších študentov na FHI

Väčšinou je potrebná základná znalosť, najlepšie úroveň B1. Je možné, že sa na začiatku výučby zrealizuje vstupný test, kde sa zisťuje dostatočná úroveň jazyka. 

So všetkými otázkami ohľadom štipendií sa treba obrátiť na pani prodekanku RNDr. Annu Strešňákovú, PhD.

Každá fakulta má na výber záverečných prác určený svoj termín. Zvyčajne sa tieto termíny neprekrývajú. Dátum nájdete v harmonograme akademického roka a treba sledovať webovú stránku fakulty.

Všetky informácie nájdeš na www.euba.sk poprípade na stránke fakulty: www.fhi.euba.sk

Ešte nejaké otázky?

Neváhaj nám napísať

askme@spfhi.sk