UBYTKO

STARŠÍ ŠTUDENTI

Prinášame ti všetky potrebné veci ohľadom ubytovania sa na EUBE na jedno miesto, máme nový mail: ubytovanie.fhi@euba.sk

JUST IN CASE

Zisti ako si podať prehladne žiadosť o ubytovanie cez AIS-e.

DOMOVÝ PORIADOK

Všeobecný dokument s ubytovacím poriadkom.

DOSIAHNUTÉ BODY

Výsledky spracovaných žiadostí o ubytovanie

UBYTOVANÝ

Výsledky spracovaných žiadostí o ubytovanie pre akademický rok 

PODMIENKY

Prednostné právo na ubytovanie na internátoch EU v Bratislave majú osoby ZŤP, zahraniční študenti a obojstranné siroty. V druhej vlne študenti s bydliskom vzdialeným viac ako 50 km od našej univerzity. V tretej vlne sa prideluje ubytovanie ostatným študentom.

Na ubytovanie má nárok študent, ktorý si podá žiadosť o ubytovanie v AIS-e v stanovenom termíne určenom v harmonograme ubytovania. 

Žiadateľ o ubytovanie musí byť študent Ekonomickej univerzity v Bratislave na dennej forme štúdia.

Priebeh ubytovania

  2 máj 2022
27 máj 2022

Podávanie žiadostí

Žiadosti sa podávajú výhradne prostredníctvom AIS-u

1 jún 2022

Spracovanie žiadostí

Na základe podaných žiadostí sa spracujú žiadosti o udelenie internátu (dosiahnuté body)

2 jún 2022
6 jún 2022

Riešenie odvolaní

Študent má právo na odvolanie ak si myslí, že má nárok na ubytovanie na internátoch Ekonomickej univerzity

17 jún 2022

Zverejnenie výsledkov

Výsledky zverejníme v tento dátum, budeme sa snažiť aj trošku skôr.

 16 august 2022 
20 august 2022

Uhradenie poplatku

Poplatok za ubytovanie sú uchádzači povinný zaplatiť

  2 september 2022
23 september 2022

Ubytovanie sa

Po prijatí platby a doručení rozhodnutia o ubytovaní sa stáva študent pobytovateľom na internátoch Ekonomickej univerzity

SI ÚSPEŠNE UBYTOVANÝ

Ak nie, napíš nám mail: ubytovanie.fhi@euba.sk

ZDIEĽAJ STRÁNKU SPOLUŽIAKOM

Adresa nášho officu

Miestnosť A8.09
Nová budova


Kontakt

Email: askme@spfhi.sk
Email: ukfhi@googlegroups.com

Pondelok - Štvrtok 12:30 - 13:30

Užitočné linky

Študentský parlament EU
Fakulta hospodárskej informatiky
Ekonomická univerzita

Feedback

Všimol si si problém na stránke, informuj nás: LINK